Weboldalunk cookie-kat használhat, hogy megjegyezze a belépési adatokat, egyedi beállításokat, továbbá statisztikai célokra és hogy a személyes érdeklődéshez igazítsa hirdetéseit. További információ
Főoldal » Fórumok » Egyéb témák » 18 év után felmondtak az édesanyámnak ilyenkor mi a tendő? Közös megegyezéssel akarják elküldeni! fórum

18 év után felmondtak az édesanyámnak ilyenkor mi a tendő? Közös megegyezéssel akarják elküldeni! (tudásbázis kérdés)


26. Fisica
2012. máj. 16. 13:36

Az én páromat most év elején a leépítéses mizériában küldék el 11 év után egy hivatalból 4 havi végkielégítéssel, vicces mert a másik akit elküldtek alig 5-6 éve volt ott és több végkielégítést kapott. Bár ő is megjárta mert pénteken lefokozták, kedden meg kirúgták..így kevesebb pénz járt neki.

Másnap már menni se kellett dolgozni kaptak 2 hónap felmentést( fizetett szabadság),aztán kifizették a végkielégítést és utána lehetett menni a munkaügyibe 3 hónapra kap onnét pénzt...még jó hogy kötött munkanélküliség biztosítást így még további 6 hónapig onnét is kap majd.

Szóval érdekes, hogy hol hogyan járnak el ilyen esetben.

2012. máj. 16. 13:25

Ugyanaz a cég?Amúgy jó ilyet hallani! :)

24. Tunde31 (válaszként erre: 23. - Tunde31)
2012. máj. 16. 10:45
Ja ès még a bennmaradt szabadságot is kifizették.
2012. máj. 16. 10:43
Sziasztok! Engem is közös megegyezéssel küldtek el, ès tizenkét év után fizettek tiz hónap végkielégitést.
2012. máj. 14. 17:16

A rendes felmondás


89. § (1) A határozatlan idejű munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató felmondással megszüntetheti, ettől érvényesen eltérni nem lehet.


(2)189 A munkáltató - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - köteles felmondását megindokolni. Az indokolásból a felmondás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a felmondás indokának valóságát és okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania.


(3) A felmondás indoka csak a munkavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, illetve a munkáltató működésével összefüggő ok lehet.


(4)190 A munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás önmagában nem szolgálhat a határozatlan idejű munkaviszony rendes felmondással történő megszüntetésének indokául.


(5)191 A munkavállaló munkavégzésére vagy magatartására hivatkozással történő munkáltatói felmondás előtt lehetőséget kell adni a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeiből következően ez a munkáltatótól nem várható el.


(6)192 A munkáltató a rendes felmondását nem köteles indokolni, ha a munkavállaló a 87/A. § (1) bekezdésének értelmében nyugdíjasnak minősül.


(7)193 A munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással - kivéve, ha egyébként nyugellátásban részesül [87/A. § (1) bekezdés b) és c) pont] - a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül a 87/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott életkor eléréséig csak különösen indokolt esetben szüntetheti meg.


(8)194 A (7) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell rehabilitációs járadékban, rehabilitációs ellátásban részesülő, nem keresőképtelen munkavállaló munkaviszonyának rendes felmondással történő megszüntetésére is. E rendelkezés alkalmazása szempontjából különösen indokolt esetnek kell tekinteni a 91. §-ban meghatározott indok fennállását is.


90. §195 (1) A munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt az alábbiakban meghatározott időtartam alatt:


a) a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év, továbbá az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés miatti keresőképtelenség alatt a táppénzre való jogosultság,


b) a beteg gyermek ápolására táppénzes állományba helyezés,


c) a közeli hozzátartozó otthoni ápolása vagy gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság (139. §),


d)196 a külön törvény szerinti emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés, a terhesség, a szülést követő három hónap, illetve a szülési szabadság [138. § (1) bekezdés],


e)197 a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadságnak [138. § (5) bekezdés], illetve - a fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül is - a gyermek hároméves koráig terjedő,


f) a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak a behívóparancs, a polgári szolgálatnak a teljesítésre vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított,


g)198 a külön törvény szerinti rehabilitációs járadékban, rehabilitációs ellátásban részesülő személy esetén a keresőképtelenség teljes,


h)199 a külön törvény szerinti, örökbefogadás előtti kötelező gondozásba helyezés esetén az örökbe fogadni szándékozó munkavállalót - közösen örökbe fogadni szándékozó házastársak döntése alapján a gyermek nevelésében nagyobb szerepet vállaló házastársat - érintően a kötelező gondozásba helyezéstől számított hat hónap, illetve, ha a gyermek a hat hónap letelte előtt kikerül a gondozásból, a kötelező gondozás


időtartama.


(2) A felmondási idő, ha az (1) bekezdésben meghatározott felmondási védelem időtartama


a) a tizenöt napot meghaladja, ezt követően csak tizenöt nap,


b) a harminc napot meghaladja, ezt követően csak harminc nap


elteltével kezdődhet el.


(3)200 Az (1) bekezdésben meghatározott védelem nem vonatkozik a munkavállaló munkaviszonyának felmondására, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül [87/A. § (1) bekezdés].


(4)201 Az (1) bekezdésben meghatározott védelem fennállása szempontjából a felmondás közlésének időpontja az irányadó.


(5)202 A (2) és (4) bekezdés rendelkezései a csoportos létszámcsökkentés végrehajtása során nem alkalmazhatóak.


(6)203 Az (1) bekezdés e) pontja szerinti védelem a fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül azt a szülőt illeti meg, aki a fizetés nélküli szabadságot utoljára igénybe vette.


91. §204 A munkáltató a rehabilitációs járadékban, rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló munkaviszonyát a 90. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felmondási védelem leteltét követően rendes felmondással egészségügyi alkalmatlansága miatt akkor szüntetheti meg, ha a munkavállaló eredeti munkakörében nem foglalkoztatható tovább, és a munkáltatónál egészségi állapotának megfelelő másik munkakör nem biztosítható, illetve, ha a munkavállaló az ilyen másik munkakörben történő foglalkoztatáshoz szükséges munkaszerződése módosításához nem járul hozzá.


91/A. §205


92. § (1) A felmondási idő legalább harminc nap, az egy évet azonban nem haladhatja meg; ettől érvényesen eltérni nem lehet.


(2) A harmincnapos felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött


a) három év után öt nappal,


b) öt év után tizenöt nappal,


c) nyolc év után húsz nappal,


d) tíz év után huszonöt nappal,


e) tizenöt év után harminc nappal,


f) tizennyolc év után negyven nappal,


g) húsz év után hatvan nappal


meghosszabbodik.


93. § (1) A munkáltató rendes felmondása esetén köteles a munkavállalót a munkavégzés alól felmenteni. Ennek mértéke a felmondási idő fele. A töredéknapot egész napként kell figyelembe venni.


(2) A munkavégzés alól a munkavállalót - legalább a felmentési idő felének megfelelő időtartamban - a kívánságának megfelelő időben és részletekben kell felmenteni.


(3) A munkavégzés alóli felmentés időtartamára a munkavállalót átlagkeresete illeti meg. Nem illeti meg átlagkereset a munkavállalót arra az időre, amely alatt munkabérre egyébként sem lenne jogosult.


(4) Ha a munkavállalót a felmondási idő letelte előtt a munkavégzés alól végleg felmentették és a munkabér fizetését kizáró körülmény a munkavállalónak a munkavégzés alóli felmentése után következett be, a már kifizetett munkabért visszakövetelni nem lehet. A felmentés tartamára kifizetett átlagkereset akkor sem követelhető vissza, ha a munkavállaló a felmentési idő alatt munkavégzéssel járó jogviszonyt létesít.


94. § A munkáltató rendes felmondása esetén, ha a munkavállaló a felmondási idő alatt munkaviszonyának megszüntetését a munkavégzés alóli felmentése előtti időpontra kéri, a munkáltató köteles a munkaviszonyt a munkavállaló által megjelölt időpontban megszüntetni.

1992. évi XXII. törvény

a Munka Törvénykönyvéről

A jogszabály mai napon (2012.V.14.) hatályos állapota

[link]

2012. máj. 14. 17:09
a munkaadó köteles írásban alaposan megindokolni a felmondást és végkielégítést fizetni, mindez nem jár a közös megegyezésnél
2012. máj. 14. 17:08
ő nyilván nem akar távozni, ezért aztán nem közös a megegyezés
19. 6e23363a1d (válaszként erre: 1. - Suzi28)
2012. máj. 14. 15:09

Bocs', természetesen a válaszom Neked szólt! :)


"Szia!


Persze, hogy közös megegyezéssel akarják elküldeni, akkor ugyanis nem kell fizetniük végkielégítést!

NE MENJEN BELE!!

Hívjátok fel a területileg illetékes Munkaügyi Központ munkajogászát, ő majd mindenben eligazít!"


Sok sikert és NE HAGYJA MAGÁT ÁTVERNI!!!


Sajnos a munkaadók azt hiszik, hogy minden munkavállaló egy birka.

18. Cilumiluci (válaszként erre: 17. - 9f98008a3b)
2012. máj. 14. 15:08
igen!
17. 9f98008a3b (válaszként erre: 16. - Cilumiluci)
2012. máj. 14. 15:01
Az már igencsak valami!
16. Cilumiluci (válaszként erre: 15. - 9f98008a3b)
2012. máj. 14. 15:00
Igen,ha nincs máshogyan a kollektív szerződéseben.Az már azért nem kevés!
15. 9f98008a3b (válaszként erre: 14. - Cilumiluci)
2012. máj. 14. 15:00
6 havi munkabér
14. Cilumiluci (válaszként erre: 10. - 0a84e34983)
2012. máj. 14. 14:59
Pedig 18 év után már szép összeg járna.Nem szabad belemenni!
2012. máj. 14. 14:58
akkor jár az álláskeresési járadék, ha felmondanak neki (vagy a közöst a cég kezdeményezi) és CSAK 3 hónapig! A közöst csak akkor írja alá, ha a felmondási időt és a végkielégítést is kifizetik! ha kell a mérték akkor jelezd!
12. husi76
2012. máj. 14. 14:58

Nem épp a legjobb,mert 18 év után már nem kevés végkielégítés jár. Ahány havi végkielégítést kap addig nem kep munkanélkülit de nem is helyezkedhet el.

Viszont ha a végkielégítés lejár azt követően még kap munkanélkülit ami szerintem már csak 3 hónap. Én úgy tudom nincs már 9 havi mk.

A legjobb ilyenkor munkaügyészt megkérdezni Úgy gondolom megéri az a pár ezer ft, hogy ne essetek el pénztől, persze a végkielégítés függ a szerződés milyenségétől is.

2012. máj. 14. 14:57

Szia!


Persze, hogy közös megegyezéssel akarják elküldeni, akkor ugyanis nem kell fizetniük végkielégítést!

NE MENJEN BELE!!

Hívjátok fel a területileg illetékes Munkaügyi Központ munkajogászát, ő majd mindenben eligazít!

10. 0a84e34983 (válaszként erre: 5. - 9f98008a3b)
2012. máj. 14. 14:57
Tényleg igazad van.Ha közös megegyezéssel megy el,nem jár végkielégítés....
9. Cilumiluci (válaszként erre: 5. - 9f98008a3b)
2012. máj. 14. 14:56
Így van.
8. Cilumiluci (válaszként erre: 7. - 0a84e34983)
2012. máj. 14. 14:56
Én úgy tudom hogy már csak 3 hónap.
7. 0a84e34983 (válaszként erre: 3. - Cilumiluci)
2012. máj. 14. 14:56
Nemrég még annyi volt amennyit írtam,de ki tudja azóta mi van....
2012. máj. 14. 14:55
ilyenkor mik a jógai ?
2012. máj. 14. 14:55
Viszont ebben az esetben nem jár végkielégítés...
2012. máj. 14. 14:55
a közös megegyezés is tartalmazhatja azokat a juttatásokat, amik járnak anyukádnak, megegyezhetnek a felek, hogy jár mennyi végkielégítést, felmondási időt, annak megváltását kap, stb. azt hiszem azzal viszont tán' 3 hónapig nem mehet munkanélkülire, míg a felmondás miatt igen!
2012. máj. 14. 14:55
Már nemcsak 3 hónap a munkanélküli?
2012. máj. 14. 14:53
Az a jobb eset,ha közös megegyezéssel bocsájtják el,mert akkor jár neki munkanélküli segély.9 hónapig,vagy egy évig talán.Egyébként sajnálom!!!
2012. máj. 14. 14:49
Sziasztok 18 év után fel mondtak az édesanyámnak ilyenkor mi a tendö?Közös megegyezésel akkarják el küldeni! !

További ajánlott fórumok:


Minden jog fenntartva © 2005-2021, www.hoxa.hu
Kapcsolat, impresszum | Felhasználói szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Facebook