Főoldal » Jogi nyilatkozat

A hoxa.hu jogi nyilatkozata

Jelen Jogi Nyilatkozat a WebMinute Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Alma u. 16., Cégjegyzékszám: 13-09-122408) (továbbiakban Üzemeltető) által üzemeltetett, www.hoxa.hu internetcímen elérhető weboldalon (a továbbiakban Weboldal) publikált tárhely igénybe vételének felhasználói feltételeit tartalmazza.


1. Üzemeltető a Weboldal közössége számára ingyenes tárhely szolgáltatást biztosít. A Weboldal tartalma felhasználói tartalmakból áll. A cikkeket, fórumokat, naplókat, különböző egyéb tartalmakat a Felhasználók hozzák létre. Az oldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, azokra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rendelkezései az irányadók. Üzemeltető a felhasználók által elhelyezett felhasználói tartalmakért alapesetben nem felel. Kérjük, amennyiben jogsértő tartalmat észlel, jelezze az Üzemeltető számára, vagy juttassa el eltávolítási kérelmét e-mailben az Üzemeltető címére.


2. A szolgáltatás során felhasználónak minősül a Weboldal látogatója (a továbbiakban Felhasználó), illetőleg mindenki, aki annak bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Weboldal szolgáltatása bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Jogi Nyilatkozat feltételeit.


3. Üzemeltető bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal a kitétellel, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a szolgáltatás igénybe vételével a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását. A Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint az oldalon megtalálható más dokumentum, különösen az Adatvédelmi Tájékoztató és az Felhasználói Szabályzat, a Jogi Nyilatkozat részét képezik.


4. A Weboldal célja, hogy segítse a felhasználói közösség kialakulását, ennek keretében különböző szolgáltatásokhoz nyújtott tárhellyel támogatja a Felhasználók aktivitását, illetve segíti a népszerű webes szolgáltatások elérését.


5. Weboldal működtetője nem ellenőrzi a felhasználó által hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.


6. A Weboldal szolgáltatásainak igénybevételével a Felhasználó jelen Jogi Nyilatkozat elfogadása által kötelezettséget vállal arra, hogy az általa létrehozott webes tartalom a Weboldal vagy harmadik fél jogát vagy jogos érdekét nem sérti, annak szolgáltatását reklám, illetve kéretlen levél (spam) küldése céljára nem használja. Jelen kötelezettségvállalás fennáll Weboldal rendszerén keresztül továbbítani szándékozott elektronikus levél tartalmára is. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen levél elküldését megelőzően megadja a nevét Weboldal üzemeltetőjének oly módon, hogy a levél címzettje azonosítani tudja annak feladóját.

A Felhasználó szavatol azért, hogy a biztosított tárhelyek használata során tudatos felhasználói magatartás tanúsít és az egyén önvédelmi kötelezettsége jegyében megfelelően gondoskodik privátszférája védelméről.


7. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét, ideértve a nem kizárólagosan a felhasználók által egyedileg kialakított oldalakat is, bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, a Weboldal társoldalain, a WebMinute Kft. egyéb weboldalain felhasználja, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak, valamint * jellel jelölt linkek hirdetésnek minősülnek.


8. A Weboldal szolgáltatása és adatbázisa szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok Weboldal működtetőjét illetik meg, és a szolgáltatás rendeltetésszerű igénybe vételével járó olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható Weboldal előzetes írásbeli engedélye nélkül.


9. A Weboldal által nyújtott szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Weboldal jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Jogi Nyilatkozat és az Általános felhasználói feltételek betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Jogi Nyilatkozat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen veszi igénybe a szolgáltatást, Weboldal jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által összegyűjtött, illetve közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.


10. Amennyiben Üzemeltető tudomására jut, hogy a tárhely szolgáltatás keretén belül Felhasználó jogsértő információt helyezett el, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, beleértve Weboldal saját publikációi tartalmának előzetes értesítés nélküli módosítását illetve törlését is.


11. A Weboldal üzemeltetője a szolgáltatás során használt szoftver pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Weboldal üzemeltetője nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.


12. A Weboldal térhely szolgáltatásának igénybe vétele során a Felhasználó tevékenysége által, illetve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért és jogsérelemért, valamint egyéb következményért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.


13. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni ezeknek való megfelelés érdekében. Felhasználó köteles Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami Weboldalt, vagy az Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.


14. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért Weboldal ezekben a saját felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, Weboldal birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.


15. A Felhasználó felelőssége a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztráció megszűnését követően is fennáll.


16. A WebMinute Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, erről részletesen az Adatvédelmi Tájékoztatóban olvashat.


Elérhetőség:

infowebminute.hu

infohoxa.hu

adatvedelemwebminute.huMinden jog fenntartva © 2005-2023, www.hoxa.hu
Kapcsolat, impresszum | Felhasználói szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | Facebook