Weboldalunk cookie-kat használhat, hogy megjegyezze a belépési adatokat, egyedi beállításokat, továbbá statisztikai célokra és hogy a személyes érdeklődéshez igazítsa hirdetéseit. További információ
Főoldal » Fórumok » Babák & Mamák fórumok » Jár-e szabadság gyes, gyed után? fórum

Jár-e szabadság gyes, gyed után? (tudásbázis kérdés)


1 2 3 4 5 6
144. Papireb
2010. júl. 5. 20:19

Sziasztok!


A párom 2008. július 26-án szült egy gyermeket. Idén július 26-al lejár e GYED, 27-től vissza kíván menni dolgozni a GYES mellett. július 27-től szeptember 6-ig a két év alatt a GYED idejére járó szabadságát fogja letölteni. A munkáltatója azt mondja, hogy a fenti szabadság idejére nem jár a GYES és levélben kérte, hogy nyilatkozzon arról, hogy a szabadság idejére nem veszi igénybe e GYEST. A levélben az is szerepel, hogy szeptember 7-től a gyermek 3 éves koráig fizetés nélküli szabadságot kell igényelni a munkáltatótól, hogy a GYEST meg tudja igényelni, illetve "amennyiben a GYES mellett munkaviszonyt kíván létesíteni - az új jogviszony - ehhez új munkaszerződés megkötése szükséges.


Az lenne a kérdésem, hogy jogilag helyes-e a munkáltató állásfoglalása?


Illetve a GYES ideje alatt jár-e szabadság, azt mikor tudja kivenni?


HA valaki tud kérem válaszoljon, köszönöm.

143. Mandula71 (válaszként erre: 141. - Erus30)
2010. jún. 29. 22:47

2007.01.01-12.31. munka, táppénz, TGYÁS

2008.01.01-12.31. TGYÁS, GYED első éve

2009.01.01-01.28. GYED első éve


2007. egész évre 22 nap

2008. egész évre 23 nap

2009. 28 napra időarányosan 23/365*28=2 nap


Amennyiben a 2007. évi szabadságodat igénybe vetted, akkor csak a 2008,2009 évi jár, azaz 23+2=25 nap.

Plusz a pótszabadság (ha apuka nem vette igénybe), minden évre 2 nap 1 gyermek után. (Ez 2007-re is, mert azt biztosan nem vehetted igénybe előre.)

142. Mandula71 (válaszként erre: 140. - NATI 1)
2010. jún. 29. 22:43

Kevés az információ, amit megadtál:( Kell a korod (ezt mondjuk az adatlapodról azért látom), valamint pontosan, hogy mettől meddig voltál TGYÁS-on, majd GYED-en. A megadott adatok kevese ahhoz, hogy számolni lehessen.

A béredet tudtommal nem csökkenthetik. (Mire hivatkoznak egyáltalán, miért akarják csökkenteni???)

141. Erus30
2010. jún. 29. 14:16

Kedves Mandula 71 és lányok!


Tudnátok nekem segíteni, hogy kb hány nap szabival lehet számolnom?

2007. jún. 7.- 2007. aug. 14: táppénz

2007. aug. 14. -2008. 2008 . jan. 28: tgyás

2008. janu. 29-2009. aug. 14:gyed

2009. aug. 14- gyes

2007-ben kivettem az összes az évi szabijaimat.

140. NATI 1
2010. jún. 17. 11:48

Sziasztok!

2006.július 28-a óta 2010.06.23-ig Gyeden vagyok.

Utána gyesre megyek, de mellette vissza szeretnékmenni dolgozni. mivel a munkahelyen azt mondták, hogy szabival kell kezdenem, ezért szeretném megtudni, hogy mennyi szabi jár összesen.2006.03-tól 2006. 07. 28-ig tápénzen voltam és úgy tudom erre az időre is jár szabbi, 2006. 03.01-ig 2nap szabit vettem ki. szeretném ha valaki tudna nekem segíteni. És még volna egy olyan kérdésem, hogy ha gyes mellett vissza vesznek dolgozni csökkenthetik-e a béremet?

Előre is köszönöm a segítséget.

Nati

2010. jún. 13. 23:06

Az ide vonatkozó törvény fontos paragrafusai:


1992. évi XXII. törvény

a Munka Törvénykönyvéről


Rendes szabadság


130. § (1) A munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg, amely alap- és pótszabadságból áll.


(2) A munkaviszony szünetelésének időtartamára a következő esetekben jár szabadság:


a) a keresőképtelenséget okozó betegség tartamára;


b) a szülési szabadság tartamára;


c) a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság [138. § (5) bekezdés] első évére


132. § (1) A fiatal munkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság jár, utoljára abban az évben, amelyben a fiatal munkavállaló a tizennyolcadik életévét betölti.


(2) A szülők döntése alapján gyermeke nevelésében nagyobb szerepet vállaló munkavállalót vagy a gyermekét egyedül nevelő szülőt évenként a tizenhat évesnél fiatalabb


a) egy gyermeke után kettő,


b) két gyermeke után négy,


c) kettőnél több gyermeke után összesen hét


munkanap pótszabadság illeti meg. A pótszabadság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.


A szabadság kiadása


134. § (1) A szabadság kiadásának időpontját - a munkavállaló előzetes meghallgatása után - a munkáltató határozza meg.


(2) Az alapszabadság egynegyedét - a munkaviszony első három hónapját kivéve - a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét a szabadság kezdete előtt legkésőbb tizenöt nappal be kell jelentenie. Ha a munkavállalót érintő olyan körülmény merül fel, amely miatt a munkavégzési kötelezettség teljesítése számára személyi, illetőleg családi körülményeire tekintettel aránytalan vagy jelentős sérelemmel járna, a munkavállaló erről haladéktalanul értesíti a munkáltatót. Ebben az esetben a munkáltató az alapszabadság egynegyedéből összesen három munkanapot - legfeljebb három alkalommal - a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban, a tizenöt napos bejelentési határidőre vonatkozó szabály mellőzésével köteles kiadni. A munkavállaló a munkáltató felszólítása esetén a körülmény fennállását a munkába állásakor haladéktalanul igazolni köteles.


(3) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni. Az esedékesség évében kiadottnak kell tekinteni azt a szabadságot, amelynek megszakítás nélküli tartama - az esedékesség évében történő megkezdése esetén - a következő évben jár le, és a következő évre átnyúló szabadságrész nem haladja meg az öt munkanapot. A munkáltató


a) kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadságot legkésőbb az esedékesség évét követő év március 31-ig, kollektív szerződés rendelkezése esetén az esedékesség évét követő év június 30-ig,


b) a munkavállaló betegsége vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül adja ki, ha az esedékesség éve eltelt. E rendelkezésektől érvényesen eltérni nem lehet.


(4) A szabadságot kettőnél több részletben csak a munkavállaló kérésére lehet kiadni.


(5) A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt egy hónappal közölni kell. Az időpontot a munkáltató csak rendkívül indokolt esetben változtathatja meg, és a munkavállalónak ezzel összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit köteles megtéríteni.


(6) A munkáltató a munkavállaló már megkezdett szabadságát a működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok vagy kivételesen fontos gazdasági érdeke miatt megszakíthatja. Ebben az esetben a szabadság alatti tartózkodási helyről a munkahelyre, illetőleg a visszautazással, valamint a munkával töltött idő a szabadságba nem számít be. A munkavállalónak a megszakítással összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit a munkáltató köteles megtéríteni.


(7) A (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alkalmazásakor legfeljebb a rendes szabadság egynegyedét lehet az esedékesség évét követően kiadni. A (2) bekezdésben foglalt szabadságot ekkor is a tárgyévben kell kiadni.


(8) A (7) bekezdés első mondatában foglaltaktól eltérni csak akkor lehet, ha az a munkáltató működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok miatt - különösen baleset, elemi csapás vagy súlyos kár, továbbá az életet, egészséget, testi épséget fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, illetőleg elhárítása érdekében - szükséges.


(9) A (3) bekezdés a) pontja, illetve a (6) bekezdés alkalmazásakor kivételesen fontos gazdasági érdeken a rendes szabadság kiadásával kapcsolatos, munkaszervezéstől független olyan körülményt kell érteni, melynek felmerülése esetén a rendes szabadságnak az esedékesség évében teljes mértékben történő kiadása a munkáltató gazdálkodását meghatározó módon hátrányosan befolyásolná.


(10) A rendes szabadság esedékesség évében nem teljes mértékben történő kiadása esetén a munkáltató nem hivatkozhat a működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok, illetve a kivételesen fontos gazdasági érdek fennállására, ha az esedékesség évéből még fennmaradó időtartamban a rendes szabadságot - a (8) bekezdés szerinti, működési körét érintő ok következményei orvoslása mellett, illetve a (9) bekezdés szerinti gazdasági érdeke sérelme nélkül - kiadhatta volna.


(11) A 11. § (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően


a) a szabadság kiadására vonatkozó munkavállalói igény a munkaviszony fennállása alatt nem évül el;


b) a szabadság megváltásával kapcsolatos munkavállalói igény elévülése a munkaviszony megszűnésének napján kezdődik.136. § (1) A munkavállaló munkaviszonya megszűnésekor, illetőleg sorkatonai vagy polgári szolgálatra történő behívásakor, ha a munkáltatónál eltöltött idővel arányos szabadságot nem kapta meg, azt pénzben kell megváltani. Egyéb esetben a szabadságot pénzben megváltani nem lehet; ettől érvényesen eltérni nem lehet.

Egyéb munkaidő-kedvezmények


138. § (1) A terhes, illetőleg a szülő nőt huszonnégy hét szülési szabadság illeti meg. Ezt úgy kell kiadni, hogy négy hét lehetőleg a szülés várható időpontja elé essen.

(5) A munkavállalót fizetés nélküli szabadság illeti meg


a) a gyermek harmadik életéve betöltéséig, a gyermek otthoni gondozása céljából;


b) a gyermek tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély folyósításának időtartama alatt, feltéve, hogy a munkavállaló a gyermeket otthonában gondozza;


c) a gyermek tizenkettedik életéve betöltéséig a gyermek betegsége esetén, az otthoni ápolás érdekében.

138. Mandula71 (válaszként erre: 137. - JHDM)
2010. jún. 13. 23:00

Kedves JHDM!


Az alábbi időszakokra jár a szabadság:

2004.01.01-2004.08.22. munka (esetleg betegszabadság, táppénz)

2004.08.23-2005.02.06. TGYÁS

2005.02.07-2006.02.06. GYED első éve

2007.03.01-2007.08.20. betegszabadság, táppénz

2007.08.21-2008.02.04. TGYÁS

2008.02.05-2009.02.04. GYED első éve


Tehát

2004.01.01-12.31. egész évre, 26 nap

2005.01.01-12.31. egész évre, 27 nap

2006.01.01-02.06. 37 napra időarányosan (27/365*37) 3 nap

2007.03.01-12.31. 306 napra időarányosan (28/365*306) 23 nap

2008.01.01-12.31. egész évre, 28 nap

2009.01.01-02.04. 35 napra időarányosan (29/365*35) 3 nap

Összesen:

26+27+3+23+28+3=110 nap

Ebből le kell vonni, ha az első gyermek születésének évében a tárgyévi szabadságból már vettél igénybe.


Pótszabadság a gyermekek után:

2004-re 2 nap

2005-re 2 nap

2006-re 2 nap

2007-re 4 nap

2008-ra 4 nap

2009-re 4 nap

2010-re 4 nap

Összesen: 22 nap

137. JHDM
2010. jún. 11. 14:36

Kedves Mandula71!


Segítségedet szeretném kérni abban, hogy megtudjam mennyi szabadság jár nekem, ha a GYES letelte után újra munkába állok!

2 gyermekemmel 6 éve vagyok itthon. A nagyobbik gyermek 2004. augusztus 23-án született. Vele a GYES-t megszakítottam, mert a második terhesség miatt táppénzre mentem 2007.márc.01-én. Ezután 2007.aug.21-én megszületett a kisbabánk, majd 2008.febr.04-ig TGYÁS, ezután pedig 2009.aug. 21-ig GYED-en voltam. 44 éves leszek idén, a gyermekek után járó pótszabadságot sem használta fel egyikünk sem.


Előre is köszönettel!


JHDM

136. Mandula71 (válaszként erre: 135. - Aprajafalva)
2010. jún. 4. 17:14
Nem!!!!!
2010. jún. 4. 13:58
A 3 évi szabi jár,ill,amennyit a szülés elött ben hagytál.Adott évben
134. FüziTimi (válaszként erre: 131. - Mandula71)
2010. jún. 4. 13:48

Kedves Mandula71!


Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen gyorsan válaszoltál nekem!!! Hálás vagyok a segítségedért!

133. Ivy75 (válaszként erre: 132. - Mandula71)
2010. jún. 4. 08:35

Nagyon szépen köszönöm a segítséget!Mindjárt átnézem,hogy is jön ki ez hogy tudjak érvelni.Én is úgy akartam hogy GYED után kiveszem a szabim dec 21-től pedig mehetek TGYÁS-ra.Ha nem lenne elég a szabim TGYÁS-ig betegállományba mennék.Visszavenni úgysem fognak,eddig az összes GYED-ről visszamenővel aláíratták 30 nap után a közös megegyezésű felmondást.

:(

132. Mandula71 (válaszként erre: 127. - Ivy75)
2010. jún. 3. 22:48

A munkáltatód vegye elő a Munka Törvénykönyvét. Ott világosan le van írva, hogy szabadság jár a szülési szabadság (TGYÁS)időtartamára és a gyermek ápolása, gondozása céljából kiadott fizetés nélküli szabadság (jelen esetben a GYED) első évére.

Az lehet, hogy a második baba a GYED ideje alatt született, de nyilván akkor is igénybe vetted a szülési szabadságot (TGYÁS) és utána újra kaptál a munkáltatódtól fizetés nélküli szabadságot a GYED miatt, a második babára! Mutassák már meg, hogy ők hol találtak olyan paragrafust, hogy ha a GYED alatt születik meg a következő baba, akkor már más szabályok lesznek érvényesek?!

Hiányosak az adataid, így nem tudom pontosan kiszámolni, hogy mennyi szabadság jár neked.

Kb.

2007.01.01-2007.06.12. TGYÁS

2007.06.13-2008.06.12. GYED első éve

2008.09.02-2009.01.16. TGYÁS

2009.01.17-2010.01.16. GYED első éve


Tehát

2007.01.01-2007.12.31. 23 nap

2008.01.01-2008.06.12. és 2008.09.02-2008.12.31. 274 napra 18 nap (24/365*274)

2009.01.01-2009.12.31. 24 nap

2010.01.01-2010.01.16. 16 napra 1 nap (25/365*16)

Összesen 23+18+24+1=66 nap


A gyerekek után

2007-re 2 nap

2008-ra 4 nap

2009-re 4 nap

2010-re 4 nap


Szerintem nincs rá lehetőségük, hogy ne adják ki a szabadságot. Érdemes lenne szakemberrel átbeszélned ezt, na meg azt is, hogy nem járnál-e jobban, ha a GYED letelte után rögtön szabadságra, majd táppénzre mennél a baba születéséig, a GYES-t pedig az apuka igényelné.

131. Mandula71 (válaszként erre: 126. - FüziTimi)
2010. jún. 3. 22:23

A leírtak alapján szabadság szerintem az alábbi időszakokra jár:

2006.01.01-2006.12.31. egész évre 22 nap

2007.01.01-2007.10.24. 297 napra időarányosan 18 nap (22/365*297)

2008.05.11-2008.12.31. 235 napra időarányosan 14 nap (22/365*235)

2009.01.01-2009.11.16. 316 napra időarányosan 20 nap (23/365*316)

Összesen tehát: 22+18+14+20=74 nap

A gyerekek után:

2006-ra 2 nap

2007-re 2 nap

2008-ra 4 nap

2009-re 4 nap

2010-re 4 nap


Dolgozni bármikor visszamehetsz. GYES mellett a gyermek 1 éves kora után időkorlátozás nélkül lehet dolgozni. (Ha még GYED alatt kezdenéd el, akkor le kellene mondanod a GYED-ről és GYES-t igényelni helyette.)

2010. jún. 3. 13:06

Kedves Mandula71 és csajok!


Szükségem lenne a segítségetekre minnél elöbb a szabim kiszámolásával kapcsolatban, mert holnap-pénteken vagy legkésöbb hétfőn be kell mennem a munkahelyemre és jó lenne tudni addigra, hogy hány napom van. Sajnos a cégnek nincs egy normális munkaügyise csak könyvelője, aki persze semmit nem tud erről rendesen, és félek, hogy össze-vissza számolnának.

Ti vagytok az utolsó reményem!

A 133.-as levélben már leírtam az adatokat.


Nagyon megköszönöm, ha segítetek nekem!

129. petra_k (válaszként erre: 125. - Mandula71)
2010. jún. 3. 10:24
Mert voltak bizonyos dolgok (autó), amit táppénz alatt rögtön visszavettek volna, így tovább maradhatott nálam, sajnos saját nincs. Hát ezért.
128. Ivy75 (válaszként erre: 127. - Ivy75)
2010. jún. 2. 16:08
Bocsánat,rosszul írtam kisfiam szeptemberben született,nem augusztusban.
127. Ivy75
2010. jún. 2. 16:04
Sziasztok!Én 2007 júni 13-tól gyeden voltam kislányommal előtte tgyáson.(2007.01.27-én született)2008.08.02-án megszületett kisfiam mialatt gyeden voltam.Nála is kivettem a tgyás-t.Szeptembertől gyesen leszek.Január 18-ra vagyok kiírva a 3.babámmal.A munkaheylemen azt mondták 25 nap jár a gyeden töltött időmre,mivel gyed alatt szültem a 2. babámat.Ráadásul ki sem akarják adni,így csak gyest fogok kapni szeptembertől decemberig.Tényleg ennyi nap jár ?Megtehetik hogy nem adják ki?Ja amúgy 75-ös vagyok.És a gyerekekre Én veszem igénybe a pótszabit.
2010. jún. 2. 15:20

Kedves Mandula71!


Szeretném én is a segítségedet kérni a szabadságom kiszámolásával kapcsolatban.

Eddig senki nem tudott rendes infóval szolgálni.


Az adatok:

1978-ban születtem.


2006.01.01. - 2006.04.16ig munka

2006.04.17. - 2006.05.09ig kórház

2006.05.10. - 2006.10.24ig TGYÁS

2006.10.25. - 2008.05.10ig GYED

2008.05.11. - 2008.06.01ig Táppénz (14 munkanap)

2008.06.02. - 2008.11.16ig TGYÁS

2008.11.17. - 2010.06.09ig GYED

A gyerekek után ha jól számoltam összesen 16nap jár.

2010.06.10-től pedig Gyes-en leszek, de szeretnék visszamenni dolgozni. Kérdés, hogy dolgozni visszamehetek akár júliustól is vagy bármelyik hónapban?


Előre is köszönöm, a válaszodat

125. Mandula71 (válaszként erre: 124. - petra_k)
2010. jún. 2. 12:59
Sajnos ezt neked kellett volna megkérdezned a munkáltatódtól:( Mondjuk eleve nem értettem, hogy minek szakítottad meg a táppénzt a szabadsággal? Miért nem maradtál végig táppénzen?
124. petra_k (válaszként erre: 121. - Mandula71)
2010. jún. 2. 10:14

Köszi Mandula71!Ezt jó lett volna tudni, mielőtt kiveszem az összes 2009-es szabimat. :O((

Mégegyszer köszi

p.

123. Mandula71 (válaszként erre: 119. - mate2083)
2010. jún. 1. 23:54

Örülök, hogy végülis sikerült tisztázni.

A kifizetésben ne reménykedj, törvényesen NEM tehetik meg. A szabadság csak akkor váltható át pénzre, ha a munkaviszonyod megszűnik. Az egyetlen, amit tenni tudnak, hogy papíron szabadságon leszel, de közben dolgozol és akkor feketén (zsebbe, borítékba, ahogy jobban tetszik) fizetnek, de ezzel azért vigyázz.

122. Mandula71 (válaszként erre: 118. - petra_k)
2010. jún. 1. 23:52
Bocsi, csak most vettem észre, hogy írtál...
121. Mandula71 (válaszként erre: 111. - petra_k)
2010. jún. 1. 23:51

A leírtak alapján teljesen jól számoltak.

2009.01.01-2009.04.25 munka, táppénz, szabadság

2009.04.26-2009.10.10 TGYÁS

2009.10.11-2010.10.10 GYED első éve


A fenti időszakokra jár szabadság, tehát 2009 egész évre, korod alapján 23 nap (itt van 1 nap eltérés az általad leírtakhoz képest).

2010.10.10-ig 283 napra jár 18 nap (23/365*283=18)

2011-re nem szeptemberig, hanem ha munkába állsz szeptember 1-én, akkor onnan december 31-ig jár a 8 nap szabadság (24/365*122=8). Ha mégsem mész vissza dolgozni, akkor 2011-re nem jár szabadság (ha később kezdesz, akkor kevesebb, ha hamarabb, akkor meg értelemszerűen több nap fog járni). Ugyanis nem az egész időre jár, amíg otthon vagy a babáddal, hanem csak a szülési szabadság és utána a GYED első évére.

120. mamcili
2010. máj. 29. 10:50
Igen
2010. máj. 29. 06:08

Kedves Mandula71!

Hosszas huzavona után végre utánanéztek az illetékesek, és kiderült, hogy 23 napot nem számoltak el. Most pillanatnyilag így van 50 nap szabim a 2010-es évre. Remélem kifizetnek egy hónapot, mert kivenni biztos nem fogom tudni, nem tudnak elengedni ennyi időre.

Nagyon köszönöm a segítséged, csak gondoltam tájékoztatlak a fejleményekről!

Éva

118. petra_k
2010. máj. 25. 11:07

Kedves Madula71!


Tudnál nekem is segíteni a 114. kérdésben?

Nagyon köszönöm!

P.

117. Mandula71 (válaszként erre: 116. - mate2083)
2010. máj. 24. 22:27

Kérdés, hogy a jutalékhoz mennyi előzetes időt vesznek figyelembe? Nyilván nem 2 évet, így elsőre azt mondom, hogy jogos, hogy csak az alapbért fizetik.

A TGYÁS a szülési szabadság idejére járó ellátás. A munka törvénykönyve egészen pontosan leírja, hogy JÁR A szülési szabadság időtartamára szabadság!!!

Mivel 2007-ben rajtad kívül álló okok miatt nem tudtad kivenni a szabadságodat, így az nem évül el, kötelesek kiadni. Na persze nekik kell előkeresni a nyilvántartásukból, hogy pontosan hány nap szabadságot vettél ki abban az évben...

A pótszabadságról eltérőek a vélemények, jogszabályt én sem találtam rá, hogy kötelesek-e kiadni visszamenőleg... Mindenesetre nyilatkozzál nekik, hogy az idei évtől kéred!

116. mate2083 (válaszként erre: 115. - Mandula71)
2010. máj. 24. 21:02

Szia!

Nagyon-nagyon köszönöm!

A jutalékommal fizették eddig a szabadságot, nem az alapbér alapján, hiszen az előző havi bérekből számfejtik az összeget.Csak most ugye jókiesett 2 év.

A jutalék tervteljesítésből, kitűzött jutalmakból áll össze nálunk. De nem is ez a fő gondom.

A szabadságos kartonom eltűnt, a munkaügy azt mondja ők már nem tudják mennyi napom maradt benn 2007-ről, és azt nem kötelesek kiadni, a pótszabi a manó után szerintük nem jár visszamenőleg, ahogyan a TGYÁS idejére a szabi sem!!! (szerintük)

Ez egy elég nagy cég, fogalmam sincs mit csináljak, felháborító az egész!!

De nagyon köszönöm a segítséget!

115. Mandula71 (válaszként erre: 113. - mate2083)
2010. máj. 24. 14:16

Szabadság a következő időszakra jár:

2007.01.01-2007.júliusig munka

2007. július-2007.12.31 táppénz

2008.01.01-2008.03.02 táppénz

2008.03.03-2008.08.17 TGYÁS

2008.08.18-2009.08.17 GYED első éve


Tehát

2007.01.01-12.31. alapszabadság 22 nap

2008.01.01-12.31. alapszabadság 22 nap

2009.01.01-08.17. alapszabadság évi 23 nap időarányosan 229 napra (23/365*229) 14 nap


Úgyhogy a munkáltatód által számolt 26 nap nagyon kevés...Ha 2007-ben egyetlen napod sem maradt, akkor is a 2008-2009 évi szabadságod 22+14 nap=36 nap

Ehhez jön még az évenkénti 2 nap pótszabadság a gyermek után, ha azt a gyerek édesapja nem vette igénybe.


A kérdésed további részéről nem tudok érdemben nyilatkozni. A jutalékot mi alapján kapod? Nyilván a munkavégzésed függvényében. Mivel munkát nem végeztél, így első ránézésre valóban csak az alapbér jár. A terhességed előtt a szabadság alatt hogyan számoltak el jutalékot? Azt meg végképp nem is értem, hogy milyen ledolgozott hónapok számítanának???

1 2 3 4 5 6

Minden jog fenntartva © 2005-2018, www.hoxa.hu
Kapcsolat, impresszum | Felhasználói szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Sitemap | Facebook