Weboldalunk cookie-kat használhat, hogy megjegyezze a belépési adatokat, egyedi beállításokat, továbbá statisztikai célokra és hogy a személyes érdeklődéshez igazítsa hirdetéseit. További információ
Főoldal » Fórumok » Egyéb témák » Az átmeneti segélynek mennyi 2013-ban az összege és egy évben hányszor igényelhető? fórum

Az átmeneti segélynek mennyi 2013-ban az összege és egy évben hányszor igényelhető? (tudásbázis kérdés)


1 2
2014. ápr. 9. 12:15

Kevesebb a költségvetés,stb.Az 5.kerületi barátnőm most is megkapta a 28.500 ft maximumot.

Gondolom,az az önkormányzat megteheti.

30. ElErIm77 (válaszként erre: 29. - Zsanett.t)
2014. ápr. 9. 12:11

szia

igen,nagyon változott..

én februárban kértem,és 4000 ft ot adtak.

tavaly 8000 t..

2014. ápr. 9. 12:05

Sziasztok!

Tavaly 2-szer kértem.Először 15.000 ft-ot kaptam,másodszor 8000 ft-ot.

Idén januárban kértem és 4700 ft-ot adtak.

Az új összefogó neve Önkormányzati segély lett,de nagyon szigorítottak mindent.

28. zsanett.t (válaszként erre: 27. - ElErIm77)
2013. szept. 11. 11:15
Minden évben más a költségvetés!!!Próbáld meg idén is!!!
27. ElErIm77 (válaszként erre: 26. - Zsanett.t)
2013. szept. 10. 15:48

szia,az nem rossz! a 6-omhoz képest:)

én azt hittem,ezt egy évben egyszer lehet igényelni,akkor valamivel keverem:(

26. zsanett.t (válaszként erre: 25. - 4d4b358ff3)
2013. szept. 7. 11:10
Köszi szépen!Ma kaptam meg a határozatot! 15.000 ft-ot kapok!3 héten belül jött a határozat-nagyon örülök!!!
2013. szept. 6. 21:52
Ja a folyósítás: ezt is szabályozza a helyi rendelet, amennyiben a képviselő testület dönt abban az esetben bizony a kérelem benyújtásától akár több mint 30 nap is bőven eltelhet, mivel a képviselő-testület nem mindennap ülésezik. Amennyiben a testület hatáskörét átruházza (pl polg.m-re) akkor akár néhány napon belül is lehetséges a folyósítás... de minden a helyi rendeletekben van szabályozva...
2013. szept. 6. 21:45

Átmeneti segély- a jogosultság elsősorban jövedelem, vagyon függő, illetve az vizsgálandó, hogy milyen KRÍZIS helyzetbe került a kérelmező. Általánosságban a jövedelem határ: családban élő esetében az egy főre jutó jövedelem összege, a mindenkori öregségi nyugdíjösszegénél nem lehet magasabb. De ez eltérhet Önkorm.-ként.

Mivel ezt a segélyt az önkormányzat a saját költségvetéséből kell finanszírozza, ezért a támogatásra való jogosultsági feltételek, illetve a megítélt támogatás összege ÖNKORMÁNYZATONKÉNT változó. Meg kell keresni a helyi rendelet ide vonatkozó részét. Tehát a lakóhely szerint illetékes önkormányzat helyi (szoc.)rendeletének idevonatkozó részét.

Egyébként ha valaki kevesli pl 3-5.000 Ft-ot azt kell hogy mondjam, ezért az összegért elég keményen meg kellett valakinek dolgozni!!!Az az összeg nem az égből pottyant közénk, nem varázsló varázsolta, valaki keményen megdolgozott érte.



A TB - először is ellenőrizni kell azt, hogy a biztosítási jogviszony meddig állt illetve áll fenn - én APEH-nél érdeklődnék ez ügyben. Ha már nem áll fenn a biztosítási jogviszony passzív jogon sem lakóhely szerint illetékes JÁRÁSI hivatalt keresném fel és kérném a mentességet, ha még fenn áll, annak leteltét követő napon mennék a járási hivatalba.


Nem jár mindenkinek a mentesség ez is jövedelemhez és vagyonhoz kötött, itt vannak a további részletek:


A társadalombiztosítási jogszabály [Tbj. 39. § (2)] szerint: Az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a 16. § (1) bekezdésének a)-p) és s)-t) pontja, valamint a 13. § szerint sem jogosult, köteles a 19. § (4) bekezdésében meghatározott (2013.-ban havi 6660 forint) egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni.

Tbj. 16. § (1): Egészségügyi szolgáltatásra jogosult - az e törvény szerint biztosított, illetőleg a 13. § szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeken túl - az, aki

táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, baleseti táppénzben, baleseti járadékban,

a 14. § (3) bekezdése alapján saját jogán nyugdíjban, hozzátartozói nyugellátásban, rehabilitációs járadékban,

mezőgazdasági járadékban (öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban, növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban), megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, bányászok egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban, rokkantsági járadékban, házastársi pótlékban, házastársi jövedelempótlékban,

nemzeti gondozási díjban (pótlékban), hadigondozotti ellátásban,

bányászati keresetkiegészítésben vagy átmeneti bányászjáradékban részesül,

gyermekgondozási segélyben,

Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól, felekezettől nyugdíjban vagy a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi vagy rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesül,

az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátásban, időskorúak járadékában, ápolási díjban, gyermeknevelési támogatásban részesül,

a közoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó alapfokú, középfokú nevelési-oktatási vagy a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár, valamint az a külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerződés vagy az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll,

megváltozott munkaképességű, illetve egészségkárosodást szenvedett és munkaképesség-változásának mértéke az 50 százalékot, illetve egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot eléri, vagy egészségi állapota 50 százalékos vagy ennél kisebb mértékű, és az illetékes hatóság erre vonatkozó igazolásával rendelkezik,

a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát,

kiskorú, magyar állampolgársággal és Magyarország területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá az a nem magyar állampolgárságú kiskorú, aki Magyarország területén lakóhellyel rendelkezik,

személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben elhelyezett személy (ide nem értve a külföldi állampolgárt), a gyermekvédelmi rendszerben utógondozási ellátásban részesülő 18-24 éves fiatal felnőtt, továbbá az illetékes magyar hatóság által ideiglenes hatállyal elhelyezett, otthont nyújtó ellátás keretében átmeneti és tartós nevelésbe vett külföldi kiskorú személy,

fogvatartott,

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján szociálisan rászorult,

egészségügyi szolgáltatás megszerzése érdekében kötött megállapodás alapján jogosult,



nevelőszülői tevékenységet folytat, és az e tevékenységéből származó tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát, naptári napokra annak harmincad részét,

hajléktalan,


Tbj. 16. § (2): A 13. § hatálya alá tartozó külföldi személy az ugyanott hivatkozott külön jogszabály, illetőleg nemzetközi egyezmény szerint jogosult egészségügyi ellátásra.

Az, az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett személy, aki rendelkezik a jegyző -az alábbiak szerint kiállított- hatósági bizonyítványával, az a Tbj. 16. § (1) bekezdés o) pontja alapján, mentesül a járulékfizetési kötelezettség alól.


Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából történő szociális rászorultság megállapítása iránti kérelem tartalmazza a kérelmező családi állapotára vonatkozó adatot, a vagyonnyilatkozatot [R. 1. számú melléklet], továbbá a jövedelemről tett nyilatkozatot.

A kérelem elbírálása során meg kell vizsgálni, hogy a kérelmező az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére más jogcímen valóban nem jogosult. [R. 50. § (1)- (2)]


A járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát,

akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át (2013.-ban 34 200 forintot) ,

aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (2013.-ban 42 750 forintot)

nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. [Szt. 54. § (1)]


A szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági bizonyítványt állít ki. A bizonyítvány hatályossága 1 év.

A bizonyítvány tartalmazza: a rászoruló személy nevét, lakcímét, Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, a rászorultság tényét, az igazolás hatályosságát. A bizonyítvány az (1) bekezdésben megjelölt feltételek fennállta esetén ismételten kiállítható. [Szt. 54. § (2)]


A szociálisan rászorult személyekről a járási hivatal nyilvántartást vezet és a külön jogszabály szerint bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé. [Szt. 54. § (3)]


Jogforrás:

(Szt.) 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

(R.) 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

2013. aug. 30. 20:14
Jövő héten letelik a 30 nap...Nem tudom,mikor,és mennyit kapok-de mindenképp megírom!
22. zsanett.t (válaszként erre: 20. - Gerlemama)
2013. aug. 27. 13:42
Köszönöm szépen!!!
21. ancsika688 (válaszként erre: 20. - Gerlemama)
2013. aug. 27. 13:00
Gyógyszerre is lehet negyedévente kérni?
20. gerlemama (válaszként erre: 19. - Zsanett.t)
2013. aug. 27. 12:03

Tuti a negyed év.

Az változó h mennyi idő.Ki mikor bírálja el hogy adható-e és mennyi.

De 30 napon belül sztem megvan azért.

2013. aug. 26. 13:41
Ti mikor kaptátok meg a pénzt?Az igényléstől számítva...Én 1 hete adtam le a kérelmet,remélem,30 napon belül lesz eredménye...
2013. aug. 25. 22:06
Ez biztos?Mármint hogy negyed évente lehet igényelni?
2013. aug. 25. 21:05

Negyed évente igényelhető az átmenti segély.

Sajna évről évre, vagy inkább hónapról hónapra kevesebb. Kaptam már 8000.- legutóbb 4000.- :(

16. shanta1 (válaszként erre: 15. - Zsanett.t)
2013. aug. 25. 20:01
Én ennek is örültem,nem is tudtam,hogy kaphatok,csak az önkormányzatnál az ügyintéző meglátta a papirjaimat,és mondta,hogy igényeljem meg.Nagyon jól jött ez a kevéske is:)
2013. aug. 25. 18:59
Mindenki pár ezer ft-ot ír...eléggé elkeserítő!
2013. aug. 25. 15:58
Rendkívűli átmeneti segély:a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli helyzet,vagy tartósan léfenntartási gondokkal küzdő személy támogatása.Penzbeli ídőszak:évi egyszer 2-6 hónap.Az önkormányzat hoinlapján megtalálod,a szociális ellátásoknál,hogy mennyit kaphatsz(jövedelemtől függ)
13. zsanett.t (válaszként erre: 12. - Sasmadar2)
2013. aug. 25. 15:22
TB ellátást kértem.Olyanról meg nem is hallottam,hogy rendszeres szociális ellátás-ez véletlenül nem az aktív korúak ellátása?
2013. aug. 25. 15:18

Na várj!

Nem mindegy, hogy átmeneti támogatást kérsz vagy rendszeres szociális ellátást. A rendszeres huszonpárezer a maximum havonta jelenleg. Az átmeneti támogatás meg tényleg önkormányzat függő.

Ezeken kívül még igényelhetsz TB fizetést és egyéb támogatásokat. De ezt nem mondják ám el részletesen kérdezd meg az önkormányzatnál. Ráadásul több féle önkormányzat is van, ahol ha jogosult vagy más támogatást is lehet igényelni.


De én is kb csak hallomásból meg amit tanultam anno tudom ezeket tegnap ilyen családi, baráti nagyobb összejövetelen beszélgettek erről.

11. zsanett.t (válaszként erre: 10. - ElErIm77)
2013. aug. 25. 15:17
Ez aztán a nagy segítség...Anno (kb.3 éve) volt olyan,hogy rendkívüli krízis támogatás.Akkor igényeltem,és 32.000 ft-ot adtak.
10. ElErIm77 (válaszként erre: 9. - Zsanett.t)
2013. aug. 25. 14:43
én is újpesti vagyok,tavaly próbáltam először, s akkor adták a 6000 ft ot..
2013. aug. 25. 13:30
A VI.kerületben 3*28.500- ft jár egy évben.Egy ismerősöm ott lakik,neki megadták.Én Újpesti vagyok.Még sosem igényeltem.
2013. aug. 25. 13:27
Ez elkeserítő...Azt hittem,20-30 ezer ft körül adnak...Majd meglátom!Köszi mindenkinek!!!
2013. aug. 25. 13:27
Én egyszer régen 5 ezret kaptam...elég baj ez hogy ez csak ennyi összeg...:(
2013. aug. 25. 13:22
én 6000 ft ot kaptam tavaly..
2013. aug. 25. 13:07
Most kértem,kaptam2x3000ft.Önkormányzat függő.
2013. aug. 25. 12:26
Nálunk négyszet egy évben lehet igényelni és 10 ezer,(vagyis össz.40)de ez Önkormányzat függő.
3. zsanett.t (válaszként erre: 2. - Ekka)
2013. aug. 25. 12:20
Köszönöm!Annyi mindent olvastam már...hogy önkormányzat függő.Valakinek 5 ezret adnak,valakinek harmincat...És olyat is olvastam,hogy évente háromszor lehet kérni...Köszi mégegyszer!
2. Ekka
2013. aug. 25. 12:12
Szia, a max. 57ezer ft, és évi 1x kérheted.
1 2

További ajánlott fórumok:


Minden jog fenntartva © 2005-2021, www.hoxa.hu
Kapcsolat, impresszum | Felhasználói szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Facebook